Conducerea facultăţii:

Decan – Gladchi Viorica, doctor, conferenţiar universitar. Tel/fax: 022 244 355

Prodecan – Cotovaia Aliona, doctor, conferenţiar universitar Tel: 022 244 355

Dispecer – Gherasim Cristina. Tel: 022 244 355

Buy now